ตัวแทนจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไปยัง พนมไพร ประทาย พยัคฆภูมิพิสัย พิมาย พุทไธสง วาปีปทุม สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย (ไปกลับ) ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ประหยัดทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-พนมไพร (ประทาย)

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • จุดจอด กม.0
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดเกษตรวิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร

กรุงเทพ-พยัคฆภูมิพิสัย

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด อ.พิมาย
 • จุดจอดชุมพวง
 • จุดจอด แยกทางพาด
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย

กรุงเทพ-พิมาย-พุทไธสง

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด อ.พิมาย
 • จุดจอด แยกทางพาด
 • จุดจอดชุมพวง
 • จุดจอดพุทไธสง

กรุงเทพ-วาปีปทุม

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • จุดจอด กม.0
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอด อ.วาปีปทุม

กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • จุดจอด กม.0
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดเกษตรวิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ

กรุงเทพ-เกษตรวิสัย

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดเกษตรวิสัย

พนมไพร-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
 • จุดจอดเกษตรวิสัย
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอดชุมพวง
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • จุดจอด อ.พิมาย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

พนมไพร(ประทาย)-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
 • จุดจอดเกษตรวิสัย
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด กม.0
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

พยัคฆภูมิพิสัย-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด กม.0
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

พุทไธสง-พิมาย-กรุงเทพ

 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด แยกทางพาด
 • จุดจอดชุมพวง
 • จุดจอด อ.พิมาย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

วาปีปทุม-กรุงเทพ(ป)

 • จุดจอด อ.วาปีปทุม
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอด แยกทางพาด
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด กม.0
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

สุวรรณภูมิ-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
 • จุดจอดเกษตรวิสัย
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด กม.0
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เกษตรวิสัย-กรุงเทพ

 • จุดจอดเกษตรวิสัย
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดพุทไธสง
 • จุดจอด กม.0
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42

0-2936-0496

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

0-4358-1705

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

0-4359-0345

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

089-2443206

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร

บขส.ยโสธรแห่งที่2

089-2443206

จุดจอด อ.เขมราฐ

ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์

089-2443206

จุดจอดปากแซง

อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด

089-2443206

จุดจอดท่าชุมพวง

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ท่าชุมพวง

064-837-0389

จุดจอด กม.0

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์กม.0

080-732-8674

จุดจอดเกษตรวิสัย

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์เกษตรวิสัย

063-748-1863

จุดจอดวาปีปทุม

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์วาปีปทุม

089-771-0322

จุดจอดประทาย

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

081-977-7845

จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย

ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

080-050-9054

ตัวอย่างเที่ยวรถ ประหยัดทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ภาพรถทัวร์ประหยัดทัวร์

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์